ความซับซ้อนที่ไม่คาดฝันในการควบคุมโปรตีน

โปรตีนสามตัวสามารถควบคุมการบิดและการหมุนของไข่ไก่หญิงได้อย่างน่าทึ่งซึ่งเป็นผลการวิจัยที่อาจมีบทบาทสำคัญในความอุดมสมบูรณ์ของเพศหญิงและชีววิทยามะเร็งตามการวิจัยภาวะมีบุตรยากในภาควิชาพันธุศาสตกล่าวว่าความซับซ้อนที่ไม่คาดฝันในการควบคุมโปรตีนเหล่านี้ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นกับเซลล์ชนิดอื่น ๆ ที่มีสุขภาพดี

สามโปรตีนไคเนสออโรร่าและการวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารชีววิทยาปัจจุบัน การวิจัยของเราอาจเป็นวิธีการวินิจฉัยและอาจรักษาภาวะมีบุตรยากบางประเภทที่จะจบลงในการคลอดก่อนกำหนด ผู้ซึ่งทำงานในโรงเรียนสอนศิลปะและวิทยาศาสตร์กล่าว งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีผลกระทบต่อการวิจัยชีววิทยาโรคมะเร็งเพราะเราสงสัยว่ากฎระเบียบระหว่างโปรตีนที่เกิดขึ้นในไข่ก็เกิดขึ้นในบางประเภทของมะเร็งที่ก้าวร้าวดังนั้นการค้นพบนี้อาจเป็นประโยชน์ในการคิดถึงการรักษาด้วยยาที่มีความแม่นยำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง